Iedere maand bij OOG: Een kijk op ondernemend Oldenzaal

José Kuipers Dementiezorg

Waar sta ik voor?
Vanuit mijn hart met respect en waardering mensen met elkaar verbinden; iedereen heeft een waardevolle betekenis voor een ander, ongeacht wie of wat je bent, ongeacht of je gezondheidsklachten hebt of niet . We hebben allemaal eigen sterke krachten die je positief kunt inzetten in deze verbinding met een ander en dat levert meerwaarde op. Mijn jarenlange ervaring binnen de dementiezorg waarin ik met passie en plezier werk, versterken deze visie. Hierbij ga ik er vanuit dat kaders ruim zijn. Creativiteit en out  the box denken en handelen behoren tot mijn onderscheidende talenten.

Wat doe ik?
Mijn krachten heb ik gecombineerd in mijn onderneming waarmee ik (in-company) trainingen verzorg in de zorg- en welzijnsector. Daarnaast ben ik inzetbaar  als projectbegeleider in cultuurveranderingstrajecten gericht op het welzijn van de mens en voor teams die op weg zijn naar zelforganisering.

Hierbij hecht ik grote waarde aan samenwerking met familie en vrijwilligers, zij zijn immers evenzo betrokken bij de zorg en welzijn van cliënten. Het citaat van Jules Deelder: “Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten” is mijn leidraad waaraan ik mijn eigen Twentse nuchterheid toevoeg.

Trainer
Als trainer bied ik praktijkgerichte en interactieve trainingen/workshops gericht op diverse onderwerpen die betrekking hebben op:

  • omgaan met mensen met dementie
  • de onderlinge verbindingen en samenwerking binnen het team
  • de onderlinge verbindingen tussen familie, vrijwilligers en beroepskrachten het snijvlak formele- en informele zorg

Projectbegeleider
Als projectbegeleider bij cultuurveranderingstrajecten, specifiek in de omslag naar belevingsgerichte zorg en/of kleinschalig wonen en de teams op weg naar zelforganisering , bied ik een frisse kijk om helder te krijgen wat de huidige situatie is en van daaruit de gewenste beweging in gang te zetten. Mijn kracht ligt in het stimuleren en motiveren van medewerkers gebruik te maken van hun eigen krachten.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met mij op, ik ga graag in gesprek.

www.josekuipers.nl
info@josekuipers.nl
Tel 06 43016766

Leliestraat 15,
7572 
VD Oldenzaal