Iedere maand bij OOG: Een kijk op ondernemend Oldenzaal

De Schrijverij

Jan Koenders, eigenaar

Wie zijn wij?

De Schrijverij is ontwikkelaar en uitgever van educatieve hulpmiddelen. Ons doel is deelnemers aan cursussen en hun begeleiders krachtig te ondersteunen in het leerproces.

Dat doen we door educatieve hulpmiddelen en trainingen aan te bieden die naadloos aansluiten bij de doelgroep en gebruiksvriendelijk, flexibel bruikbaar, resultaatgericht, plezierig en uitdagend zijn om mee te werken.
Daarvoor werken we nauw samen met onze opdrachtgevers in het onderwijs, in het bedrijfsleven en in organisaties voor dienstverlening, zorg en welzijn. Voor de uitvoering van opdrachten werken wij met specialisten zoals: educatieve auteurs, softwareontwikkelaars, filmmakers, vormgevers en rollenspelers.

Blended learning
De mate waarin iemand kennis opneemt, vaardigheden aanleert en zich een beroepshouding eigen maakt, is vooral afhankelijk van de mate waarin iemand gemotiveerd is, de wijze waarop iemand in het leerproces wordt begeleid en de ondersteunende educatieve hulpmiddelen.

Waar mogelijk maken wij bij de samenstelling van onze educatieve hulpmiddelen gebruik van blended learning. Dat is een combinatie van leermogelijkheden die bij ons bestaat uit drie componenten:

1. Informatievoorziening.

2. Verwerking van de informatie.
Wij gebruiken e-learning om informatie te verwerken. Daarbij maken wij vooral gebruik van de meerwaarde van de computer en internet met onder andere:• vragen en opdrachten met directe feedback

  • educatieve films uit de werkpraktijk
  • online toetsen met direct resultaat
  • weblectures (ondersteunende informatie van een ‘docent’ online)

3. Verwerkte informatie naar de werkpraktijk brengen.
Het uiteindelijke doel van opleiden is dat kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in de praktijk kunnen worden toegepast. Daarom zijn aan veel cursussen een of meer bijeenkomsten gekoppeld waarin inhoudelijke informatie wordt toegelicht, ervaringen worden uitgewisseld, praktijkcasussen en praktijkopdrachten worden besproken en vaardigheden praktisch worden geoefend. Zo nodig met rollenspelers.